Ansökan om anstånd med studiestart

formID_#5 • Uppgifter om den sökande

 • En mottagningsbekräftelse skickas till denna adress. Observera att du ska ange e-postadress som du har angett på antagning.se eller på universityadmissions.se
 • Ditt anmälningsnummer hittar du på din anmälan på antagning.se eller universityadmissions.se


 • Uppgifter om ansökan


  Ska du komplettera din anståndsansökan med intyg ska intyget skickas in via e-post till antagning@ki.se. Observera att ingen ny ansökan ska skapas.

 • Vill du ansöka om anstånd med studiestarten för ett globalt magister- eller masterprogram som ges på engelska? Skicka i så fall in ansökan via det engelskspråkiga formuläret.


 • Skäl för anstånd

  Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman. För mer information se 7 kap. 33 § Högskoleförordningen (1993:100) och UHRFS (2016:1).

  • Observera att du inte kan skicka i väg anståndsansökan utan att bifoga intyg. Om du inte kan bifoga intyg, vänligen mejla antagning@ki.se


  • När vill du påbörja studierna?

  • När du skickar en ansökan via detta formulär till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter

   Om detta webbformulär inte fungerar vänligen kontakta registrator@ki.se och ange formID_#5